Behaviorální interview

Firemní vzdělávání

Co je behaviorální interview a proč je důležité jej ovládat

Pokud se vaši zaměstnanci věnují pohovorům
a výběrovému řízení, jistě je ve vašem zájmu proškolit je tak, aby z výběrového řízení vzešel ten nejvhodnější kandidát. Ideálně tou nejefektivnější cestou.

Cílem je naučit se účelně stavět jednotlivé fáze rozhovoru tak, abyste v krátkém čase získali maximum důležitých informací o druhém. Vaše pohovory by měly mít jasnou strukturu a zaměstnanci by měli vědět, co hledají, a podle toho rozhovor vést. Chceme se také vyvarovat tomu,
aby se náš pohovor podobal výslechu

Znalost behaviorálního interview nám umožňuje oddělit to, jak se druhý tváří, od jeho skutečných zkušeností
a dovedností. Tento způsob myšlení vede k porozumění projevům chování druhého člověka v minulosti i budoucnosti. Systém na sebe navazujících otázek vede druhého k autentickému projevu „tady a teď“.

Behaviorální interview představuje způsob myšlení, který je blízký tomu manažerskému.

Příklad z praxe s využitím behaviorálního interview

Potřebujete zaplnit volné pracovní místo ve firmě, a proto jste spustili nábor nových zaměstnanců. Na vaše inzeráty reagovalo několik uchazečů a nyní přichází ta nejnáročnější fáze – vybrat toho nejvhodnějšího kandidáta.

Nábor probíhá již nějakou dobu, ovšem vy nedostáváte kvalitní zpětnou vazbu ohledně kandidátů a vaši zaměstnanci nevedou pohovory efektivně. Dostal jste informaci, že uchazeči připodobňují pohovory k výslechu a že se při pohovoru necítí komfortně. Vaši zaměstnanci neumí pohovor strukturovat, neptají se
na vhodné otázky, a nejsou proto schopni efektivně poznat kandidáta
a posoudit tak, zda se pro hledanou pozici hodí, či ne.

Chcete to změnit?

Cíle programu

  • Osvojit si strukturu vedení rozhovoru
  • Klást otázky s efektivním záměrem
  • Prakticky si vyzkoušet vedení rozhovoru
  • Osvojit si behaviorální způsob myšlení a management
  • Rozbor nejčastějších chyb

Proč firemní vzdělávání s MotivP

ico1

1500+

V oboru máme bohaté zkušenosti. Tuto práci děláme již 28 let a každý rok pořádáme více jak 1500 rozvojových akcí pro naše klienty v České a Slovenské republice.
ico2

Komplexní vzdělávání

U nás vzdělávání nezačíná ani nekončí dnem školení. Vnímáme ho jako komplexní proces, který trvá v čase před i po kurzu, a podporujeme ho našimi virtuálními kurzy, microlearningy, skripty a dalšími prvky.
ico3

Tým lektorů

Máme k dispozici zkušený tým lektorů pod vedením Františka Hroníka. Naši školitelé jsou připraveni nejen předat teoretické znalosti, ale také vést modelové situace a poskytnout praktické rady.
ico4

Systém FILIP

Filip je náš univerzální asistent. Jedná se o spojení našeho vlastního systému a lidského prvku tak, abychom zajistili co nejlepší komunikaci a administrativu.

Rádi vám připravíme školení na míru

1 (Malý)

Příručka

Tým metodiků pro vaše zaměstnance vytvoří příručku, která bude obsahovat užitečná cvičení.
2 (Malý)

TV Studio

V našem TV studiu jsme schopni rychle reagovat na vaše potřeby, natočíme video pozvánky na akademie. Minutové shrnutí důležitých bodů ze školení a mnoho dalšího. Točíme krátká vzdělávací videa na dané téma.
3 (Malý)

VIRTUÁLNÍ KURZ

Na různá témata připravujeme i online kurzy, které slouží jako teoretický základ. Online kurz můžete pro svůj tým zakoupit i samostatně.

Pojďme se pobavit o spolupráci, vyplňte prosím formulář

Těšíme se na spolupráci

4 (Malý)
PhDr. František Hroník
zakladatel společnosti MotivP

Filip z MotivuP

tel. / mobil
e-mail

+420 773 911 999
filip@motivp.com