cílevědomý koučink

Cílevědomý koučink

Cílevědomý koučink je název rekvalifikačního kurzu Kouč/koučka, který je primárně směřován do pracovní oblasti, ale jeho přínos poznáte i v osobním životě. Lze jej využít pro rozvoj podřízených, kolegů nebo si založit vlastní koučovací praxi. Účastníci se naučí teoretické i praktické vedení koučovacího procesu od A do Z.

Vzdělávací program je akreditován MŠMT (č. j. MSMT-6464/2024-5) v rozsahu 120 hodin.

Brzy začínáme, pojďte do toho s námi!

14. 10. 2024 - 11. 12. 2025

13 dní

online

95 000 Kč *

Zaujal Vás kurz? Pro více informací vyplňte formulář nebo nás kontaktujte na filip@motivp.com, + 420 773 911 999
*Program je osvobozen od DPH. Nabízíme možnost platby na splátky. Na způsobu Vaší platby je možné se domluvit s finančním oddělením MotivuP: fakturace@motivp.com
Absolvent kurzu umí:

„Koučink odemyká potenciál člověka a maximalizuje jeho růst.“

-John Whitmore

Lektoři

PhDr. František Hroník

Od 90. let se František Hroník jako jeden z prvních v českém a slovenském prostředí věnuje kognitivně behaviorální psychologii, kterou úspěšně propojuje s business prostředím. Je to zkušený kouč, lektor, významný odborník v oblasti řízení lidských zdrojů, ale také úspěšný manažer. František Hroník založil vlastní vzdělávací společnost MotivP a byl dvakrát finalistou soutěže Manažer roku (2008, 2012).

Koučuje kontinuálně od roku 1994, mezi jeho klienty se řadí TOP manažeři prestižních organizací, ale i stovky dalších klientů na různorodých pozicích. Koučinkovou školu vede od roku 2012 a ve svém oboru patří mezi tuzemskou špičku.

PhDr. Marie Pečená

V MotivuP je hlavní lektorkou školy Cílevědomého koučinku, ve které působí od jejího založení v roce 2012. Zabývá se problematikou vedení lidí a lidské komunikace. Působí jako lektorka manažerských kurzů a koučka managementu. Přednáší výběrové semináře psychologie na FF UK Praha a FTVS UK Praha. Zajišťuje postgraduální vzdělání psychologů a psychoterapeutů. Koučuje od roku 1995 a mezi její klienty se řadí generální ředitelé, top manažeři, ale i střední management a specialisté.

Mgr. Alexandra Slobodníková Čmáriková, Ph.D.

V agentuře Motiv P působí od roku 2005 jako koučka a lektorka výcvikových kurzů pro manažery, obchodníky a další. Od roku 2013 působí jako lektorka pro školu Cílevědomého koučinku. Zaměřuje se na kurzy z oblasti soft skills. Jako hodnotitelka působí v rámci výběrových řízení a v programech development centre pro management společností. Mezi její klienty se řadí manažeři a zaměstnanci na různých pozicích v renomovaných organizacích jako např. ŠKODA auto, DM drogerie markt nebo MPSV a ZPMV.

Harmonogram kurzu

Všechna školení probíhají v našich vlastních školicích prostorech v Brně na Řehořově 14. Školící místnost v nedávné době prošla rekonstrukcí a disponuje moderní audiovizuální technikou, výkonnou klimatizací a potřebami pro školení všech typů. Součástí ceny kurzu jsou nepřetržitý přístup ke kávě, čaji, vodě, dvě přestávky s drobným občerstvením a obědový catering. Účastníci mají zajištěné vše potřebné pro komfortní absolvování celého kurzu.

14. 10. 2024: Základy koučování
František Hroník

První prezenční kurz je úvodem do pojetí koučování, jeho základních východisek. Krátký úvod do nedávné historie koučování. Představení koučování jako metody rozvoje, která se
zaměřuje na uvolňování potenciálu pro dosahování smysluplných, významných cílů jednotlivců nebo týmů. Odlišení od mentorování, terapie a poradenství.

5. 12. 2024: Koučovací proces
Marie Pečená

V první části tohoto modulu se zaměříme na představení koučovacího procesu a jeho tří základních kroků: assessment, stanovení cílů a volby postupů při jejich naplňování.

Assessment: Prvním krokem v koučovacím procesu je assessment, který zahrnuje detailní analýzu současné situace koučovaného. Jde o systematické prozkoumání motivace, identifikace a zhodnocení očekávání různých zainteresovaných subjektů a také možná zpětná vazba, která je koučovaným poskytována.

Stanovení cílů: Stanovení cílů je klíčovým aspektem koučovacího procesu, protože dobře definované cíle poskytují motivaci a směr, což koučovanému usnadňuje soustředit se na konkrétní výsledky. Zaměření na vytvoření představy budoucnosti. Práce s akronymem BUS (Cílem, který je „beautiful“, „useful“, „smart“).

Volba postupů při jejich naplňování: Třetím krokem je volba postupů, což zahrnuje plánování konkrétních kroků a strategií, které koučovanému pomohou dosáhnout stanovených cílů. Zaměření na problémy, obtížné úkoly, které před koučovanými na cestě k cíli vyvstanou, pomoc při využití nejrůznějších postupů, technik a nástrojů.

16. 1. 2025: Koučovací techniky a postupy
Marie Pečená

V modulu se hlouběji zaměříme na konkrétní techniky a postupy, které kouči mohou využívat ke komunikaci, podpoře a vedení svých klientů při dosahování svých cílů. Trénink praktických technik, krátkodobějšího charakteru se zaměřením na konkrétní aspekty procesu koučování. Budeme zkoušet různé techniky v závislosti od toho, jaký je cíl koučovaného a co je potřebné podpořit (podpora tvořivosti, práce s obavami, analýza komunikačních vzorců, analýza udržujících faktorů, posilování vůle, vnímání identity a smyslu, vize). Součástí modulu je supervize kazuistik účastníků.

13. - 14. 2. 2025: Koučovací metody
Alexandra Slobodníková-Čmáriková

Koučovací metody jsou klíčovým prvkem ve výcviku koučů a jejich aplikaci v praxi. Představíme si základní modely, které určují celkový přístup k procesu koučování (např. GROW). Tyto metody pak zahrnují různé přístupy a strategie, které kouči používají k podpoře svých klientů. Speciálně se pak zaměříme na kognitivně-behaviorální metodu koučování – práce s myšlenkami a chováním klienta, poskytování nástrojů k jejich transformaci při dosahování cílů. Součástí modulu je supervize kazuistik účastníků.

13. 3. 2025: Koučovací otázky
Alexandra Slobodníková-Čmáriková

Koučovací otázky jsou klíčovým nástrojem, správné použití koučovacích otázek vyžaduje nejen schopnost kouče naslouchat a porozumět klientovi, ale také citlivost na jeho jedinečné potřeby a situace. Koučovací otázky slouží jako nástroj k podpoře klienta v procesu sebereflexe a aktivního hledání řešení, což napomáhá k dosažení jeho osobních a profesních cílů a posiluje jeho schopnost samostatného rozvoje. Zaměříme se na parametry silných otázek a jejich reálnou tvorbu.

24. 4. 2025: Osobnost kouče a jeho role
František Hroník

Modul je věnován osobnosti kouče a jejímu vlivu na průběh koučování, vztah s koučovaným a schopnost dlouhodobě se koučování věnovat a rozvíjet se. Diskuze nad hypoteticky ideální strukturou osobnosti kouče. Představena je také příbuzná role mentora.

22. 5. 2025: Kompetence kouče
František Hroník

Účastníci se budou zabývat specifickými kompetencemi kouče, zaměřenými na základní oblasti jako vytvoření základů pro práci s klientem (etický kodex, definice kontraktu), vytvoření vzájemného vztahu (důvěra, koučovací pozice…), efektivní komunikaci (aktivní naslouchání, přímá komunikace…) a podporu učení a dosažení výsledků (rozvoj sebeuvědomění, řízení rozvoje a odpovědnosti). Důraz je kladen na rozvoj kompetencí potřebných k efektivnímu vedení koučovacích sezení a podpory klientů v dosahování jejich cílů.

19. 6. 2025: Složité situace v koučování
Marie Pečená

V tomto bloku účastníci získají dovednosti pro řešení složitých situací a konfliktů, které mohou nastat během koučovacího procesu. Důraz je kladen na strategie pro řízení odporu, nejistoty a komplexních interpersonálních dynamik, které mohou ovlivnit efektivitu koučování. Představeny budou asertivní způsoby zvládání náročných situací. Součástí modulu je supervize kazuistik účastníků.

11. 9. 2025: Podpora klienta při osobním a profesním rozvoji
Marie Pečená

Účastníci se naučí různé techniky a strategie podpory při osobním a profesním růstu, včetně rozvoje sebevědomí, schopnosti sebereflexe a nalézání vnitřní motivace k dosahování dlouhodobých cílů. Diskuze o výhodách cílevědomého způsobu života a případných úskalích.

16. 10. 2025: Specifika různosti klientů
Alexandra Slobodníková-Čmáriková

Modul se zaměřuje na individuální rozdíly mezi klienty a jejich vliv na koučovací proces. Účastníci se naučí přizpůsobovat svůj přístup a techniky podle různých potřeb, osobnostních typů, kulturních a profesních kontextů, což je klíčové pro efektivní a udržitelné koučování. Součástí modulu je supervize kazuistik účastníků.

20.11. 2025: Vyhodnocování efektivity procesu koučování
Alexandra Slobodníková-Čmáriková

Měřitelnost pokroku směrem k dosažení cíle jako základní vlastnost koučování. Způsoby měření vývoje klienta subjektivní (hodnoceno klientem) a objektivní (hodnoceno koučem). Porovnávání výsledků koučování napříč cíli.

11. 12. 2025: Závěrečná zkouška, vystavení certifikátu

Proč firemní vzdělávání s MotivP

ico1

1500+

V oboru máme bohaté zkušenosti. Tuto práci děláme již 28 let a každý rok pořádáme více jak 1500 rozvojových akcí pro naše klienty v České a Slovenské republice.
ico2

Komplexní vzdělávání

U nás vzdělávání nezačíná ani nekončí dnem školení. Vnímáme ho jako komplexní proces, který trvá v čase před i po kurzu, a podporujeme ho našimi virtuálními kurzy, microlearningy, skripty a dalšími prvky.
ico3

Tým lektorů

Máme k dispozici zkušený tým lektorů pod vedením Františka Hroníka. Naši školitelé jsou připraveni nejen předat teoretické znalosti, ale také vést modelové situace a poskytnout praktické rady.
ico4

Systém FILIP

Filip je náš univerzální asistent. Jedná se o spojení našeho vlastního systému a lidského prvku tak, abychom zajistili co nejlepší komunikaci a administrativu.

Rádi vám připravíme školení na míru

1 (Malý)

Příručka

Tým metodiků pro vaše zaměstnance vytvoří příručku, která bude obsahovat užitečná cvičení.
2 (Malý)

TV Studio

V našem TV studiu jsme schopni rychle reagovat na vaše potřeby, natočíme video pozvánky na akademie. Minutové shrnutí důležitých bodů ze školení a mnoho dalšího. Točíme krátká vzdělávací videa na dané téma.
3 (Malý)

VIRTUÁLNÍ KURZ

Na různá témata připravujeme i online kurzy, které slouží jako teoretický základ. Online kurz můžete pro svůj tým zakoupit i samostatně.

Pojďme se pobavit o spolupráci, vyplňte prosím formulář

Těšíme se na spolupráci

4 (Malý)
PhDr. František Hroník
zakladatel společnosti MotivP

Filip z MotivuP

tel. / mobil
e-mail

+420 773 911 999
filip@motivp.com