Efektivní komunikace

Firemní vzdělávání

Co je efektivní komunikace a proč je důležité ji ovládat

Komunikace prostupuje všemi oblastmi lidského života.
Ať už doma či v práci, každý den potřebujeme komunikovat naše potřeby a požadavky. A právě dovednost efektivní komunikace nám slouží k tomu, abychom tyto potřeby sdělovali, jak již název napovídá, efektivně. V pracovním prostředí je efektivní komunikace stěžejní složkou v procesu dorozumění a budování vztahu mezi manažerem a zaměstnanci. Představuje prostředek
k porozumění potřeb obou stran. Je způsobem, jak využít
a rozvíjet možnosti a schopnosti zaměstnance. Je také nástrojem, jak dosáhnout efektivity a pocitu uspokojení
na straně manažera.

Účastníci se seznámí se všemi složkami komunikace
od neverbální, přes verbální až po komunikaci činem
při dialogu, prezentaci, argumentaci či vyjednávání.

V kurzu pracujeme s konkrétními situacemi z praxe účastníků, což napomáhá lepšímu uvědomění
a přenosu naučeného do vlastní praxe.

Efektivně komunikovat znamená využívat všechny složky komunikace.

Příklad z praxe s užitím efektivní komunikace

Vyjádřit svoje myšlenky srozumitelně a tak, abychom dosáhli spokojenosti všech stran, může být někdy těžší, než se zdá.

Představte si dvě situace. Ve firmě jsou dva manažeři. Každý z nich má svůj specifický plán a chystá se ho sdělit zaměstnancům. První z nich přijde
s plánem, který úplně nezapadá do vize firmy. Nicméně při svém projevu mluví sebevědomě, pokrývá všechny oblasti sdělení, obsah není zabarvený jeho postojem a zapojuje všechny složky komunikace. Navíc nechává prostor
pro vyjádření ostatních a aktivně naslouchá každé připomínce.

Poté se ke slovu dostává druhý manažer, jehož plán je sice firmě bližší než ten první, nicméně jeho projev je manipulativní, nenechává prostor pro diskuzi,
po jeho projevu zůstává zaměstnancům spoustu nezodpovězených otázek
a cítí se přehlceni požadavky. Na tomto příkladu jde jasně vidět, že pokud jsou informace předávány efektivně, je to vstupenka k úspěchu.

Cíle programu

  • Principy a techniky efektivní komunikace
  • Složky komunikace
  • Bariéry a chyby v rámci efektivní komunikace
  • Aktivní naslouchání
  • Zvládání náročných komunikačních situací

Proč firemní vzdělávání s MotivP

ico1

1500+

V oboru máme bohaté zkušenosti. Tuto práci děláme již 28 let a každý rok pořádáme více jak 1500 rozvojových akcí pro naše klienty v České a Slovenské republice.
ico2

Komplexní vzdělávání

U nás vzdělávání nezačíná ani nekončí dnem školení. Vnímáme ho jako komplexní proces, který trvá v čase před i po kurzu, a podporujeme ho našimi virtuálními kurzy, microlearningy, skripty a dalšími prvky.
ico3

Tým lektorů

Máme k dispozici zkušený tým lektorů pod vedením Františka Hroníka. Naši školitelé jsou připraveni nejen předat teoretické znalosti, ale také vést modelové situace a poskytnout praktické rady.
ico4

Systém FILIP

Filip je náš univerzální asistent. Jedná se o spojení našeho vlastního systému a lidského prvku tak, abychom zajistili co nejlepší komunikaci a administrativu.

Rádi vám připravíme školení na míru

1 (Malý)

Příručka

Tým metodiků pro vaše zaměstnance vytvoří příručku, která bude obsahovat užitečná cvičení.
2 (Malý)

TV Studio

V našem TV studiu jsme schopni rychle reagovat na vaše potřeby, natočíme video pozvánky na akademie. Minutové shrnutí důležitých bodů ze školení a mnoho dalšího. Točíme krátká vzdělávací videa na dané téma.
3 (Malý)

VIRTUÁLNÍ KURZ

Na různá témata připravujeme i online kurzy, které slouží jako teoretický základ. Online kurz můžete pro svůj tým zakoupit i samostatně.

Pojďme se pobavit o spolupráci, vyplňte prosím formulář

Těšíme se na spolupráci

4 (Malý)
PhDr. František Hroník
zakladatel společnosti MotivP

Filip z MotivuP

tel. / mobil
e-mail

+420 773 911 999
filip@motivp.com