VZDĚLÁVACÍ kurz

ZVÝŠENÍ KLIENTSKY ORIENTOVANÉHO PŘÍSTUPU ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Určeno pro zaměstnance úřadů v celé České republice

Realizováno v rámci projektu Zvýšení efektivity, pro-klientské orientace a využití principů „evidence-informed“ při rozhodování ve veřejné správě, reg. č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_040/0007962. Projekt je financován z prostředků Evropské unie – Next Generation EU, Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility).

Pár slov o kurzu

Cílem Ministerstva vnitra při tomto vzdělávacím programu je především zlepšit klientský servis úřadů za účelem zvýšit kvalitu poskytovaných služeb. Zaměříme se také na osvětu v rámci pozitivnějšího vnímání veřejné správy a dále budování jednotné „firemní“ kultury organizací veřejné správy a jejich hodnot. Kurz je doplněn také o nácvik a příklady specifických správních činností, které jsou vybírány vždy s ohledem na konkrétní účastníky.

Záměrem kurzu je dosáhnout vyšší profesionality v oblasti komunikace a pro-klientského přístupu úředníků při vykonávání správních činností, a tedy i zvýšení kvality výkonu správních činností a služeb veřejné správy, a dále zlepšení veřejného mínění o fungování služeb veřejné správy a úřadů.

Náplň kurzu je v souladu s § 20 zákona o úřednících územních samosprávných celků, tedy prohlubuje a aktualizuje znalosti a schopnosti úředníků ve vztahu k výkonu správních činností.

Odpovědi na nejčastější otázky

Ano, po domluvě s realizátorem kurzů – Agenturou Motiv P, která následně předloží změnu místa konání k souhlasu Ministerstva vnitra. Ministerstvo se Vám bude snažit vyjít vstříc. Váš úřad však musí zajistit dostatečný počet účastníků na jednom kurzu (kurzy jsou určené pro skupiny maximálně 15 front-office úředníků). Rovněž zaleží na volných kapacitách lektorů. Agentura Motiv P sbírá individuální požadavky úřadů a podle nich navrhuje změny termínů a míst konání tak, aby byl respektován zájem účastníků a zároveň byla dodržena pravidla rovnoměrného územního rozložení kurzů.

Tzv. front-office úředníci, jimi jsou chápáni úředníci územních samosprávných celků (dle zákona o úřednících územních samosprávných celků) a státní zaměstnanci (dle zákona o státní službě), kteří při výkonu svých pracovních nebo služebních povinností často přichází do přímého kontaktu s klienty – občany. Tento kontakt může být fyzický, ale i telefonický. Jde o to, aby styk s veřejností představoval podstatnou část náplně práce dané osoby. Typicky jde o tzv. přepážkové pracovníky, kteří se podílejí na výkonu správních činností či poskytují informace. Kurzů se naopak nemohou zúčastnit zaměstnanci úřadů, kteří vykonávají výhradně pomocné, servisní nebo manuální práce.

· Každý účastník potvrdí v rámci své registrace a podpisem prezenční listiny, že naplňuje kritéria front-office úředníka, a je schopen doložit naplnění výše uvedených kritérií pro účely případné kontroly realizace tohoto kurzu.

Nikoliv, kurzy jsou pro účastníky zdarma. Kurzy jsou financovány z prostředků Evropské unie – NextGenerationEU.
Ne, všechny kurzy mají totožný obsah. Mezi hlavní témata každého kurzu patří: role úředníka a klientský přístup, komunikační strategie, nekomfortní a náročné situace. Kurzy jsou unikátní v tom, že nejméně 50 % školícího času je věnováno praktickému nácviku důležitých dovedností tzv. soft skills.
Nikoliv. Každý účastník se může zúčastnit kurzu pouze jednou.
Od května 2024, nejdéle však do druhé poloviny roku 2025, přičemž bude záležet na rychlosti naplnění maximálních kapacit.
Vzdělávací program, v rámci kterého kurzy probíhají, je akreditovaný Ministerstvem vnitra pro průběžné vzdělávání úředníků územních samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.
Naším cílem je proškolit alespoň 1 050 front-office úředníků napříč územím České republiky.
Bohužel není. Vždy je potřeba se obrátit přímo na Agenturu Motiv P a domluvit se na konkrétním způsobu registrace.

Oblasti, kterým se v našem programu věnujeme

Zaměříme se na vymezení a pochopení významu role úředníka. Účastníci se naučí jak s empatií komunikovat, aby byla splněna očekávání klientů a zároveň dodrženy standardy úřednické profese. Důraz bude kladen na budování důvěry a udržení si profesionálního přístupu.

Účastníci se seznámí s různými technikami efektivní komunikace. Dozví se, jak aktivně naslouchat, správně interpretovat požadavky klientů a jasně formulovat své myšlenky, aby minimalizovali možnost nedorozumění.

Tato oblast připraví účastníky na zvládání náročných situací, se kterými se ve své práci mohou setkat. Budou mít také příležitost zapojit se do praktických cvičení, která tyto případy simulují. Cílem je, aby si v praxi vyzkoušeli strategie pro zvládání těchto momentů a učili se jak hledat optimální řešení problémů.

Jak náš systém funguje?

Vypisujeme termíny v průběhu celého roku 2024 a 2025.

Podle zájmu a preferencí budeme následně domlouvat termíny ve městech s největším zájmem. Je tedy potřeba se nejdříve zaregistrovat a sdělit nám vaše preference.

Na konci kurzu obdržíte certifikát o absolvování školení, který je pro úředníky územních samosprávných celků akreditován Ministerstvem vnitra.

V minulých letech jsme školili v těchto městech

Zajímá Vás nabídka letošních termínů pro Vaše město? Pro zobrazení aktualních termínů se prosím registrujte.

Registrace

Žena Muž
Potvrzuji, že jsem pracovník front-office (při své práci přicházím do kontaktu s klienty – občany)
ANO     NE

Každý měsíc budeme vypisovat nové termíny podle zájmu o toto školení v jednotlivých městech, okresech a krajích. Dáme Vám vědět jako prvnímu, pokud bude termín ve Vašem kraji.

Jedná se o akreditovaný kurz hrazený Ministerstvem vnitra a abychom Vám mohli vystavit potvrzení o absolvování kurzu, potřebujeme tyto Vaše osobní údaje. Slouží nám pouze pro evidenci účastníků kurzu a pro zapsání na Váš certifikát.
Odešlete mi aktuální volné termíny
Souhlasím s GDPR

Proč školení s MotivP

1500+

V oboru máme bohaté zkušenosti. Tuto práci děláme již 28 let a každý rok pořádáme více jak 1500 rozvojových akcí pro naše klienty v České a Slovenské republice.

Komplexní vzdělávání

U nás vzdělávání nezačíná ani nekončí dnem školení. Vnímáme ho jako komplexní proces, který trvá v čase před i po kurzu, a podporujeme ho našimi virtuálními kurzy, microlearningy, skripty a dalšími prvky.

Tým lektorů

Máme k dispozici zkušený tým lektorů pod vedením Františka Hroníka. Naši školitelé jsou připraveni nejen předat teoretické znalosti, ale také vést modelové situace a poskytnout praktické rady.

Systém FILIP

Filip je náš univerzální asistent. Jedná se o spojení našeho vlastního systému a lidského prvku tak, abychom zajistili co nejlepší komunikaci a administrativu.

Těšíme se na spolupráci

Filip z MotivuP

tel. / mobil
e-mail

+420 773 911 999
filip@motivp.com