360° FEEDBACK

 

Chcete rozvíjet své lidi, ale nevíte, kde začít?

Potřebujete zmapovat silné a slabé stránky svých zaměstnanců?

Zkuste to s naší e-360° zpětnou vazbou.

360° zpětnou vazbu si můžeme představit jako nastavené zrcadlo: její příjemce dostává informace o tom, jak ho vidí jeho okolí, a může je porovnávat s tím, jak vidí sám sebe. Podporuje tedy sebereflexi a zároveň poskytuje velké množství informací z dalších zdrojů (typicky oslovujeme nadřízeného, kolegy, podřízené, ale i další osoby, které s příjemcem zpětné vazby spolupracují). Tento typ zpětné vazby navíc vychází z dlouhodobého pozorování hodnoceného v přirozených pracovních podmínkách, což je další přidanou hodnotou (odlišující 360° ZV například od Development centra).

Jedná se o skvělou příležitost pro váš osobní rozvoj, která podpoří i otevřenou komunikaci ve vašem týmu. Díky tomuto nástroji získáte komplexní pohled na své jednání v pracovním prostředí. A posílíte svou schopnost sebereflexe.

 

MotivP vnímá 360° zpětnou vazbu jako rozvojový nástroj a pohled do budoucna, což se odráží v designu celého našeho procesu. 

Pro maximální vytěžení výsledků nabízíme jak zprávu s písemnou interpretací, která je sestavená pro každého hodnoceného vyškoleným odborníkem, tak konzultace s koučem, který pomůže výsledky zpracovat a přetavit do rozvojového plánu.

Cílem je získat nejkomplexnější pohled, proto se volí co nejvíce osob, které s hodnoceným spolupracují a k daným oblastem se mohou vyjádřit. Pokud je to možné, v každé ze skupin by mělo být alespoň 4 – 6 osob, se kterými jste často v kontaktu a váš nadřízený.

Budete se hodnotit i vy sami, protože právě porovnání sebehodnocení s pohledem ostatních je důležitou součástí tohoto nástroje.

V případě více hodnocených můžeme nabídnout i skupinové výstupy. 

Pokud je u nás někdo hodnocen opakovaně, poskytujeme srovnání s předchozími výsledky.

Naše e-360° zpětná vazba je kompletně online, samozřejmostí je technická, administrativní i odborná podpora. 

Na všem se společně domluvíme, celý proces nastavujeme na míru Vašim potřebám.

 

A těší nás to!

  • Chcete vědět víc?

  • Rádi byste se podívali, jak vypadá online hodnocení?

  • Nebo Vás zajímá výstupní zpráva?

  • Ozvěte se, rádi navážeme spolupráci.

Kontakt:

Šárka Moravcová

sarka.moravcova@motivp.com

+420 777 668 479