ASERTIVITA

Asertivita je důležitou složkou komunikace. Znamená prosadit se bez nevhodného nátlaku na ostatní.

Kurz se věnuje základům využívání asertivity v pracovním i osobním životě. Chování se nemusí totiž dělit jenom na agresivní a pasivní. Asertivita je užitečná třetí cesta.

Účastníci se seznámí s jejími třemi základními charakteristikami, ale také s asertivními právy, povinnostmi, metodami a technikami. Celý kurz je silně prakticky zaměřený – účastníci si na základě cvičení, hraní rolí a modelových situací uvědomí význam a principy asertivity a naučí se využívat její techniky.

V kurzu pracujeme s konkrétními situacemi z praxe účastníků, což napomáhá lepšímu uvědomění a přenosu naučeného do vlastní praxe.

Cíle a užitek

  • Porozumět principům asertivity
  • Naučit se říkat „ NE“ s respektem a akcentací vztahu
  • Osvojit si asertivní metody a techniky
  • Přenést principy a techniky asertivity do konkrétních praktických situací
  • Nacvičit si zvládání náročných situací pomocí asertivního chování
  • Osvojit si desatero asertivních práv
  • Naučit se prosadit
  • Rozpoznat manipulativní, agresivní a asertivní chování
  • Nacvičit zvládání manipulací a arogance

Chcete vědět víc? Ozvěte se, rádi vám připravíme nabídku na míru.