EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

Překonejte komunikační bariéry a vyjádřete myšlenku srozumitelně a bez chyb. Jasné předání zprávy tvoří základ úspěchu jednání.

Cílem výcviku je prakticky seznámit účastníky se základními principy otevřené a efektivní komunikace s druhými lidmi. Výcvik je zaměřen na osvojení si „já jazyka“, zpětné vazby, schopnosti sebeprosazení a otevřené komunikace. Účastníci identifikují bariéry efektivní komunikace a vytvoří návrh zlepšení ve vlastní praxi.

Osvojí si také techniky aktivního naslouchání na základě modelových situací a prohloubí si schopnost dorozumění s ostatními. Naučí se, jak zvládat situace ze své vlastní praxe. Během výcviku se rovněž zaměříme na konfliktní situace a jak je řešit. Kurz je veden velmi interaktivně a prakticky; obsahuje množství modelových situací. Účastníci zde rozvíjí své schopnosti a mají možnost pracovat na konkrétních problematických oblastech.

Cíle a užitek

  • Jak komunikovat s lidmi
  • Poznat principy a techniky efektivní komunikace
  • Osvojit si techniky použití “já jazyka” a otevřené komunikace
  • Identifikovat bariéry, chyby a prohřešky vůči efektivní komunikaci
  • Naučit se kontrolovat svůj komunikační projev
  • Osvojit si techniky aktivního naslouchání
  • Procvičit si zvládání náročných komunikačních situací

Chcete vědět víc?

Ozvěte se, rádi vám připravíme nabídku na míru

Kontakt:

filip@motivp.com

+420 773 911 999