MOTIVACE

Firemní vzdělávání

Co je motivace a proč je důležité ji ovládat

Motivace hraje v našich životech naprosto zásadní roli.
Bez motivovaných zaměstnanců nemohu čekat, že bude práce v rámci organizace rychlá, efektivní a v konečném důsledku inovativní.

Zaměstnanci mají určité potřeby, bez jejichž naplnění motivace plnit práci s nejlepším možným úsilím klesá. Rozlišujeme také motivaci vnější a vnitřní, přičemž ta vnitřní se vztahuje k faktorům, které souvisejí s prací jako takovou, zatímco vnější tvoří hlavně to, co za provedenou práci obdržíme. Udržet pracovníky motivované je bezpochyby těžší, než se mnohdy zdá. A s tím se vám pokusíme pomoci právě na našem školení.

V kurzu pracujeme s konkrétními situacemi z praxe účastníků, což napomáhá lepšímu uvědomění
a přenosu naučeného do vlastní praxe.

„Pokud chceš dosáhnout trvalého úspěchu, musí motivace, která tě žene k tomuto cíli, vycházet z nitra. Nezáleží na tom, kdo jsi ani jak jsi starý.“

Příklad z praxe s užitím motivace

Zeptáte-li se zaměstnanců ve vaší organizaci, co je motivuje nebo co přispívá k jejich spokojenosti, je velice pravděpodobné, že je touto otázkou trochu překvapíte. Pokud se pak zeptáte, co naopak způsobuje jejich nespokojenost, dá se odhadovat, že budou reagovat mnohem rychleji. A často se také stává, že uvádějí více faktorů.

Co je odůvodněním výše zmíněné situace? Rychlejší reakce na druhou otázku může souviset s tím, že mnoho organizací své zaměstnance spíše demotivuje než motivuje, což jim škodí. Někdy dokonce v opravdu velké míře.

Odlišné reakce na uvedené otázky také plynou z rozdílu mezi faktory, které vedou k motivaci a demotivaci. Nespokojenost v práci vede k chápání jí samotné jako méně významné součásti života. U zaměstnanců s tímto postojem poté dochází k tomu, že se v práci nesnaží, pracují pod úrovní svých možností nebo nemají zájem si své schopnosti zvýšit. Chceme-li takové zaměstnance motivovat, musíme jejich nespokojenost odstranit.

Cíle programu

  • 4 základní principy motivace
  • Rozpoznání a naplnění potřeb druhých
  • Iniciativa a proaktivita
  • Motivující faktory

Proč firemní vzdělávání s MotivP

ico1

1500+

V oboru máme bohaté zkušenosti. Tuto práci děláme již 28 let a každý rok pořádáme více jak 1500 rozvojových akcí pro naše klienty v České a Slovenské republice.
ico2

Komplexní vzdělávání

U nás vzdělávání nezačíná ani nekončí dnem školení. Vnímáme ho jako komplexní proces, který trvá v čase před i po kurzu, a podporujeme ho našimi virtuálními kurzy, microlearningy, skripty a dalšími prvky.
ico3

Tým lektorů

Máme k dispozici zkušený tým lektorů pod vedením Františka Hroníka. Naši školitelé jsou připraveni nejen předat teoretické znalosti, ale také vést modelové situace a poskytnout praktické rady.
ico4

Systém FILIP

Filip je náš univerzální asistent. Jedná se o spojení našeho vlastního systému a lidského prvku tak, abychom zajistili co nejlepší komunikaci a administrativu.

Rádi vám připravíme školení na míru

1 (Malý)

Příručka

Tým metodiků pro vaše zaměstnance vytvoří příručku, která bude obsahovat užitečná cvičení.
2 (Malý)

TV Studio

V našem TV studiu jsme schopni rychle reagovat na vaše potřeby, natočíme video pozvánky na akademie. Minutové shrnutí důležitých bodů ze školení a mnoho dalšího. Točíme krátká vzdělávací videa na dané téma.
3 (Malý)

VIRTUÁLNÍ KURZ

Na různá témata připravujeme i online kurzy, které slouží jako teoretický základ. Online kurz můžete pro svůj tým zakoupit i samostatně.

Pojďme se pobavit o spolupráci, vyplňte prosím formulář

Těšíme se na spolupráci

4 (Malý)
PhDr. František Hroník
zakladatel společnosti MotivP

Filip z MotivuP

tel. / mobil
e-mail

+420 773 911 999
filip@motivp.com