STRATEGICKÉ MYŠLENÍ A CÍLE

K udržitelné strategii vize nestačí. Je třeba také strategická formulace, komunikace, realizace. Ale kde začít?

Účastníci programu se seznámí s jednotlivými znalostmi a dovednostmi nutnými pro efektivní strategické plánování, vytváření strategického plánu a jeho komunikaci v rámci organizace, se specifickým zaměřením na prostředí sociálního sektoru.

Naučí se provádět podrobnou a přesnou analýzu stavu, vytvářet soubor priorit a konkrétních, kvantifikovaných střednědobých a dlouhodobých strategických cílů, které řeší problémy projevující se ve slabých stránkách SWOT analýzy.

Dále se dozví, jak vytvářet soubor konkrétních opatření, včetně určení subjektů odpovědných za jejich realizaci, odborný odhad předpokládaných nákladů na realizaci jednotlivých opatření, přehled reálných zdrojů finančních prostředků na realizaci jednotlivých opatření a také soubor indikátorů, které slouží k objektivní kontrole plnění strategických cílů.

Cíle a užitek

  • Naučit se vnímat rozdíly mezi strategickým myšlením a operativním rozhodováním
  • Osvojit si principy strategického plánování a specifik
  • Získat nezbytné dovednosti pro vytváření a dosahování strategického plánu
  • Umět formulovat cíle a stanovovat způsob jejich měření
  • Poznat klíčové indikátory výkonnosti (KPI)
  • Sjednotit představu o strategickém plánu a vizi v naší organizaci
  • Vytvořit prakticky použitelný návrh strategického plánu a komunikovat jeho finalizaci

Chcete vědět víc?

Ozvěte se, rádi vám připravíme nabídku na míru

Kontakt:

filip@motivp.com

+420 773 911 999