VZDĚLÁVACÍ kurz

ZVÝŠENÍ KLIENTSKY ORIENTOVANÉHO PŘÍSTUPU ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Určeno pro zaměstnance úřadů v celé České republice

Realizováno v rámci projektu Zvýšení efektivity, pro-klientské orientace a využití principů „evidence-informed“ při rozhodování ve veřejné správě, reg. č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_040/0007962. Projekt je financován z prostředků Evropské unie – Next Generation EU, Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility).

Pár slov o kurzu

Cílem Ministerstva vnitra při tomto vzdělávacím programu je především zlepšit klientský servis úřadů za účelem zvýšit kvalitu poskytovaných služeb. Zaměříme se také na osvětu v rámci pozitivnějšího vnímání veřejné správy a dále budování jednotné „firemní“ kultury organizací veřejné správy a jejich hodnot. Kurz je doplněn také o nácvik a příklady specifických správních činností, které jsou vybírány vždy s ohledem na konkrétní účastníky.

Záměrem kurzu je dosáhnout vyšší profesionality v oblasti komunikace a pro-klientského přístupu úředníků při vykonávání správních činností, a tedy i zvýšení kvality výkonu správních činností a služeb veřejné správy, a dále zlepšení veřejného mínění o fungování služeb veřejné správy a úřadů.

Náplň kurzu je v souladu s § 20 zákona o úřednících územních samosprávných celků, tedy prohlubuje a aktualizuje znalosti a schopnosti úředníků ve vztahu k výkonu správních činností.

Oblasti, kterým se v našem programu věnujeme

Zaměříme se na vymezení a pochopení významu role úředníka. Účastníci se naučí jak s empatií komunikovat, aby byla splněna očekávání klientů a zároveň dodrženy standardy úřednické profese. Důraz bude kladen na budování důvěry a udržení si profesionálního přístupu.

Účastníci se seznámí s různými technikami efektivní komunikace. Dozví se, jak aktivně naslouchat, správně interpretovat požadavky klientů a jasně formulovat své myšlenky, aby minimalizovali možnost nedorozumění.

Tato oblast připraví účastníky na zvládání náročných situací, se kterými se ve své práci mohou setkat. Budou mít také příležitost zapojit se do praktických cvičení, která tyto případy simulují. Cílem je, aby si v praxi vyzkoušeli strategie pro zvládání těchto momentů a učili se jak hledat optimální řešení problémů.

Jak náš systém funguje?

Vypisujeme termíny v průběhu celého roku 2024 a 2025.

Podle zájmu a preferencí budeme následně domlouvat termíny ve městech s největším zájmem. Je tedy potřeba se nejdříve zaregistrovat a sdělit nám vaše preference.

Na konci kurzu obdržíte certifikát o absolvování školení, který je pro úředníky územních samosprávných celků akreditován Ministerstvem vnitra.

V minulých letech jsme školili v těchto městech

Zajímá Vás nabídka letošních termínů pro Vaše město? Pro zobrazení aktualních termínů se prosím registrujte.

Registrace

Žena Muž
Potvrzuji, že jsem pracovník front-office (při své práci přicházím do kontaktu s klienty – občany)
ANO     NE

Každý měsíc budeme vypisovat nové termíny podle zájmu o toto školení v jednotlivých městech, okresech a krajích. Dáme Vám vědět jako prvnímu, pokud bude termín ve Vašem kraji.

Jedná se o akreditovaný kurz hrazený Ministerstvem vnitra a abychom Vám mohli vystavit potvrzení o absolvování kurzu, potřebujeme tyto Vaše osobní údaje. Slouží nám pouze pro evidenci účastníků kurzu a pro zapsání na Váš certifikát.
Odešlete mi aktuální volné termíny
Souhlasím s GDPR

Proč školení s MotivP

1500+

V oboru máme bohaté zkušenosti. Tuto práci děláme již 28 let a každý rok pořádáme více jak 1500 rozvojových akcí pro naše klienty v České a Slovenské republice.

Komplexní vzdělávání

U nás vzdělávání nezačíná ani nekončí dnem školení. Vnímáme ho jako komplexní proces, který trvá v čase před i po kurzu, a podporujeme ho našimi virtuálními kurzy, microlearningy, skripty a dalšími prvky.

Tým lektorů

Máme k dispozici zkušený tým lektorů pod vedením Františka Hroníka. Naši školitelé jsou připraveni nejen předat teoretické znalosti, ale také vést modelové situace a poskytnout praktické rady.

Systém FILIP

Filip je náš univerzální asistent. Jedná se o spojení našeho vlastního systému a lidského prvku tak, abychom zajistili co nejlepší komunikaci a administrativu.

Těšíme se na spolupráci

Filip z MotivuP

tel. / mobil
e-mail

+420 773 911 999
filip@motivp.com