stáž s možností budoucí spolupráce

Otevíráme možnost intenzivní stáže pro studenty psychologie. Hledáme přednostně studenty magisterského programu psychologie, kteří se nebojí zkoušet nové věci a chtějí nahlédnout pod pokličku procesů v naší firmě i praxe pracovní psychologie. Naše stáž je možností, jak se realizovat. Můžete si vybrat, které činnosti se chcete věnovat a ve které s námi případně chcete spolupracovat i po skončení neplacené stáže. Na výběr jsou následující oblasti:

Interpretace: Psychodiagnostické testy

Máme vytvořené vlastní psychodiagnostické testy, ze kterých skládáme testové baterie. Ty je posléze potřeba vyhodnotit dle daných kritérií, kterými vás provedeme. Projdete tedy krátkým zaškolením a vyzkoušíte si interpretaci takových testů.

Interpretace: 360° zpětná vazba ​

V rámci firemních procesů sestavujeme hodnotící formuláře, které vyplňují pracovníci sami o sobě a zároveň je o nich vyplňují jejich kolegové, nadřízení i podřízení. Výsledná hodnocení je třeba shrnout a vyhodnotit do komplexní závěrečné zprávy, což může být jednou z vašich činností této stáže.

Psychologická intervenční linka Motivu P pod vedením PhDr. Františka Hroníka

Máte už zácvik v psychologické intervenci? Můžete se zařadit mezi psychology, kteří poskytují pomoc na naší lince.  Nemáte zácvik? Nezoufejte, můžete se zapojit do měsíčních supervizí, kde se probírají různá témata a postupy a nahlédnout tak do problematiky alespoň ze strany pozorovatele a diskutujícího. Pro více informací: https://www.motivplinka.cz/

Standardizace modelových situací

Pořádáme pro firmy Virtuální Assessment Centra, Assesment Centra a Development Centra (VAC/AC/DC). Pro potřeby těchto programů využíváme modelových situací, se kterými účastníci pracují. Takových modelových situací je nemalé množství a my se je snažíme postupně standardizovat – vy můžete s námi.

Tvorba vzdělávacích materiálů

Ke každému školení tvoříme doplňkové vzdělávací materiály. Vzhledem k tomu, že se zaměřujeme na soft skills, propojujeme zde vzdělávání s psychologií (nejen) práce. Můžete tak díky daným tématům proniknout do specifické a odborné literatury, ze které budete čerpat znalosti. Díky tomu se budete moci rozvíjet i vy sami a zároveň vytvoříte hodnotné materiály pro rozvoj jiných lidí.

Přihlašte se zasláním kontaktních údajů na filip@motivp.com
Těšíme se na vás! 🙂

Do našeho zázemí můžete nahlédnout také prostřednictvím: