psychodiagnostika MotivP

Psychodiagnostika MotivP neboli Virtuální Assessment Centrum (zkráceně VAC) představuje flexibilní a komplexní online nástroj sloužící k výběru zaměstnanců na základě diagnostiky jejich tvrdých i měkkých kompetencí v souladu s požadavky pracovní pozice.

Testovaní řeší individuální úkoly, dilemata, výkonové testy a modelové situace. Výstupem je pak individuální výstupní zpráva, na základě které je možné také porovnání s ostatními účastníky. Zadavatel si tak může vybrat z několika možných variant.

Virtuální testování

 • přístupné online 24/7
 • skládá se z volitelných modulů, a proto umožňuje zacílení
 • je variabilní ve výstupu a přizpůsobené potřebám Vaší organizace
 • šetří čas i peníze
 • vydatné a validní informace, byla provedena standardizace
 • testování měkkých i tvrdých kompetencí
 • design testů a výstupů dle grafických standardů vaší firmy
 • šablony / struktura výstupu na míru
 • automatické výstupy modulárně dle šablon
 • zprávy individuální, skupinové i srovnávací (srovnání jednotlivce v čase i několika jednotlivců)
 • možnost vytvoření vlastních modulů na míru

Silnou stránkou VAC je důraz kladený na validitu posouzení účastníka testování, která je zajišťována nejen využíváním spolehlivých dotazníkových a výkonových metod, pečlivě standardizovaných na české a slovenské populaci pracovníků, ale také propojením několika způsobů posouzení.

 • On-line administrace zaručuje snížení nákladů na pořádání AC.
 • Rozmanitá a pestrá skladba testových úkolů zajišťuje posouzení účastníků ve všech důležitých kompetencích.
 • Speciálně navržená metodika odhaluje specifické reakce jednotlivců na různé podněty. Má tedy větší potenciál zjistit podstatné prvky chování účastníka vzhledem k obsazované pozici než klasický pohovor.
 • Naše VAC též umožňuje vložení vašich modelových situací / dotazníků. Jsou k dispozici online pro vaše vlastní testování / zjišťování informací o uchazečích.
 • VAC umožňuje pracovníkovi interního náboru úsporu času, který běžně věnuje selekci kandidátů telefonickým prescreeningem. Dá se využít i ve finálních kolech výběrového řízení jako pomocný nástroj rozhodnutí.
 • Virtuální assessment centrum spolu s Online Psychodiagnostikou slouží jako vhodný doplněk k metodě reálného AC/DC, což umožňuje komplexnější pohled, na jehož základě lze formulovat zacílenější doporučení dalšího rozvoje.

Proč psychodiagnostika MotivP

Tvoříme autorské modelové situace s přesným zacílením, inovujeme koncepce
a své modely standardizujeme. Dřívějšími knihami zakladatele firmy Františka
Hroníka se řídí mnozí zprostředkovatelé výběru zaměstnanců doteď.
Centra připravujeme na míru pro konkrétní pozici a firmu. Využít také můžete
i našich osvědčených schémat. Nastavte si průběh i vyhodnocení podle
potřeb.
Standardizace, přehledné grafy a tabulky a interpretace tvoří součást našeho
řešení. Flexibilní moduly stojí na pevných základech.
Garantujeme anonymitu výstupů a ochrany osobních údajů. Jsme držiteli
certifikátu ISO 27 000.

 

Individuální zpráva automatická: Kvantitativní výstupy z VAC spolu se stručným
automatizovaným popisem výsledků. Automatická zpráva předkládá stručné přehledné výsledky
bez interpretace.
Individuální zpráva interpretovaná psychologem: Celkové shrnutí o účastníkovi,
zhodnocení tendencí ve vztahu k základním rovinám přístupů, psychologická SWOT tabulka,
doporučení k rozvoji.
Skupinová srovnávací zpráva: Srovnání jednotlivých účastníků, jejich seřazení podle
výsledků podle jednotlivých kompetencí i celkově.

Samostatná správa Vám poskytuje kvalitní psychodiagnostický nástroj i systémy, do kterých
Vás zaškolíme. Vy sami si potom spravujete, obesíláte a generujete zprávy o účastnících.

Samostatná administrace …ještě flexibilnější

online přístup 24/7
okamžitá kontrola průběhu testování
hromadné odesílání korespondence na testovaného i kolegy
základní údaje pro report a skupinové výstupy
odesílání informací a upozornění na mail
minimální administrativní zátěž – omezení emailové komunikace, automatické vkládání přístupů
technická podpora pro testované i vedoucí

Typy testů

Nastavení obsahu (testované kompetence, metody a výstupní zprávy) se odvíjí od Vašich požadavků. Nabízíme Vám tři nejčastější provedení, na základě kterých tvoříme obsah přesně na míru.

Automat
300 Kč (11 €) / zpráva

Tato varianta je dostupná zejména pro samostatnou správu
VAC/VDC. V takovém případě je nutné u nás nejdříve
absolvovat školení interpretace výstupních zpráv.

Automat je možné využívat formou dobíjení kreditu a je ideální v případě, kdy budete platformu
VAC/VDC využívat často. Zejména je toto řešení vhodné pro národní a nadnárodní korporace,
které třídí stovky kandidátů na plošné pozice.

Standard
1 800 Kč (66 €) / zpráva

Varianta standard je u našich klientů nejžádanější. Dovoluje
totiž precizní nastavení měřených kompetencí, metod i sady
testů. Výsledkem je zpráva interpretovaná psychologem.

Standard slouží jako přehledné předvýběrové kolo nebo jako vhodný podklad pro osobní
setkání s kandidáty. Umožňuje mnoho úprav tak, že je možné zacílit na nastavení na konkrétní
pozice.

Profesionál
3 600 Kč (114 €)/ zpráva

Profesionál je nástroj pro důsledný výběr především na klíčové
odborné pozice, top management nebo pro mapování a
rozvíjení zaměstnanců s vysokým potenciálem.

Neomezenou variabilitu doplňuje ještě jedna přednost, a to formulace vzdělávacího plánu na
míru a přístup k materiálu, které toto vzdělání umožní (virtuální kurzy, případové studie,
apod.). Tato forma VAC/VDC je vhodná také jako začátek investice do rozvíjení stávajících
zaměstnanců.

Vymezení pojmů

Pro více informací nás kontaktujte na emailu filip@motivp.com nebo na telefonním čísle +420 773 911 999

Lidé nejčastěji hledají:

Business Brunch           Cílevědomý koučink